OTWARTE OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że ani Wielki Mistrz Leung Ting, ani żaden z wykwalifikowanych instruktorów z Kwatery Głównej Międzynarodowego Stowarzyszenia Wing Tsun z siedzibą w Hongkongu nie nauczał ostatnio niżej wymienionych rebeliantów E.E.W.T.O. (Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Wing Tsun):

Kamil Kalida
Kamil Liedke
Maciej Szyszka
Krzysztof Kaczmarek

W związku z tym, wyżej wymienieni rebelianci nie będą uznawani przez IWTA (Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wing Tsun) ani przez żadne podlegające mu stowarzyszenie.

Z wyrazami szacunku,

Sifu Robin Tsang

(Z upoważnienia prof. Leung Tinga)